– Kích thước : 1500x900x800

– Chất liệu inox 304

– Có 1 sàn nan dưới, nan hộp 10×40, nan cách nan 30mm 0,8ly.

– Có 4 chân D38 , có chân tăng chỉnh

– Có mặt bàn dày 1ly, còn lại dày 0.8ly