Máy giặt công nghiệp

Máy giặt công nghiệp IMESA RC 40

Máy giặt công nghiệp

Máy giặt vắt RC23E

Máy là phẳng công nghiệp

Máy là công nghiệp Imesa FI 2000/33

Máy sấy công nghiệp

Máy sấy khô ES 34

Thiết bị khác

Vòi xịt sàn 5 HR-242-01