Thiết bị sơ chế

Máy cắt rau củ CA-3V

Thiết bị sơ chế

Máy cắt rau củ CL 50

Thiết bị sơ chế

Máy cắt rau củ quả R 502

Thiết bị sơ chế

Máy cưa xương BJY-BSM650

Thiết bị sơ chế

Máy cưa xương SO 1550 F3

Thiết bị sơ chế

Máy gọt vỏ củ quả BJY-PP10

Thiết bị sơ chế

Máy sơ chế rau củ R 301 ULTRA

Thiết bị sơ chế

Máy thái thịt BJY-SM250-EN

Thiết bị sơ chế

Máy thái thịt BJY-SM300-EN