Máy là phẳng công nghiệp

Máy là công nghiệp Imesa FI 2000/33